Produkty
Články

Zverejnené 24.01.2023, Aktualizované 17.04.2023

Ako nastaviť fotopascu? Typy nastavení podľa situácie

Ako nastaviť fotopascu? Typy nastavení podľa situácie

Ak nastavujete fotopascu po prvý krát, môže sa vám to možno zdať zložité. Po prečítaní tohto článku však zistíte, že to nie je žiadna veda! Všetky fotopasce fungujú na rovnakom princípe, preto sú rovnaké aj parametre, ktoré je potrebné nastaviť.

Tip:
Najuniverzálnejšie nastavenie fotopasce je režim foto+video (3 fotky + 30 s video), interval 1 min. a stredná citlivosť pohybového PIR senzora.

Pred prvým použitím fotopasce vám rozhodne odporúčame prečítať si návod, ktorý bol k fotopasci pribalený. Dozviete sa tam všetko potrebné - od funkcionality jednotlivých tlačidiel až po možnosti, ktoré môžete na fotopasci nastaviť. Tento článok je svojim spôsobom parafrázovanie takéhoto návodu v ľudskej reči.

Prejdeme si spolu základné nastavenia, potrebné na správne fungovanie fotopasce, rozšírené nastavenia, ktorými môžete prispôsobiť fungovanie fotopasce v rôznych situáciách ako aj doplnkové nastavenia, s ktorými sa pri fotopasci môžete stretnúť. Tak poďme na to:

1. Základné nastavenia

Medzi základné nastavenia každej fotopasce patria:

Čas a dátum

Aby ste vedeli, kedy a v akom čase fotopasca niečo zachytila, je potrebné nastaviť správny dátum a čas. V MENU fotopasce je toto nastavenie väčšinou ľahko dohľadateľné.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovami TIME, DATE alebo ich kombináciou)

Dátum a čas vzniku fotky sa zobrazuje v informačnom pásiku na spodnej strane záberu. Fotopasca Welltar 7310 4G.

Dátum a čas vzniku fotky sa zobrazuje v informačnom pásiku na spodnej strane záberu. Fotopasca Welltar 7310 4G.

Režim

Pod pojmom režim rozumieme to, či ma fotopasca snímať fotky, nahrávať video, alebo oboje - teda nasnímať fotku(y) a následne nahrať video (tzv. foto+video). V MENU fotopasce je toto nastavenie väčšinou označené ako režim, spôsob alebo mód. Podrobnejšie si jednotlivé režimy rozoberieme nižšie.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovami MODE, OPERATION MODE a pod.)

Interval

Jednoducho povedané, interval určuje to, ako dlho bude fotopasca “spať” potom, čo odfotila fotku alebo nahrala video. Nastaviť môžete zvyčajne hodnotu od niekoľkých sekúnd až po niekoľko hodín. Je len na vás, ako často chcete, aby fotopasca snímala. Univerzálnou a najbežnejšou hodnotou je interval 30 sekúnd.

V MENU fotopasce je toto nastavenie väčšinou označené ako interval, oneskorenie alebo oneskorenie PIR.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom PIR INTERVAL, SHOT LAG, DELAY a pod.)

Tip:
Pokiaľ máte fotopascu umiestnenú na mieste, kde sa zvieratá zdržiavajú dlhšie (krmovisko, ležovisko) môžete nastaviť dlhší interval (1-3 minúty), aby ste predišli zaplneniu karty a vybitiu batérií. Naopak, na miestach, ktorými zver iba prechádza môžete použiť kratší interval, napr. 5 - 10 sekúnd, aby ste zachytili všetky zvieratá, ktoré prejdú.

2. Rozšírené nastavenia

Potom, čo ste nastavili základné nastavenia, môžeme prejsť na pár ďalších, ktoré už sú trochu detailnejšie:

Foto režim

Vo foto režime fotopasca sníma iba fotky. Vy môžete nastaviť ešte pár ďalších detailov.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom PHOTO alebo TRAIL CAM)

Rozlíšenie fotiek

Môžete nastaviť, aké bude rozlíšenie výsledných fotiek. Táto hodnota sa udáva v megapixeloch. Najčastejšie môžete nastaviť hodnotu od 2 Mpx až po viac ako 50 Mpx, v závislosti od konkrétneho modelu fotopasce. Myslite však na to, že vysoké rozlíšenie fotiek je len umelo interpolovanou hodnotou a marketingovým ťahom. Preto sa pre čo najlepšiu kvalitu fotiek snažte priblížiť natívnemu rozlíšeniu senzora. Táto hodnota však býva výrobcom často zamlčiavaná, najčastejšie je to 3 - 8 Mpx. Natívne rozlíšenie senzorov uvádzame pre jednotlivé modely v našich recenziách vždy, keď je táto hodnota dostupná.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom PHOTO RESOLUTION)

Tip:
Nepoužívajte vysoké rozlíšenie fotiek. Zbytočne vám zaberú viac miesta na pamäťovej karte, viac detailov na nich však neuvidíte. Vždy sa snažte čo najviac priblížiť natívnemu rozlíšeniu senzora..

Počet fotiek

Dôležitejšie ako rozlíšenie fotiek je to, koľko ich fotopasca pri jednom spustení nasníma. Väčšinou môžete nastaviť 1 - 5 fotiek, niektoré fotopasce však dokážu pri jednom spustení zachytiť fotiek až 10. Najbežnejšie nastavenie sú 3 fotky v jednej sérii.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom PHOTO SERIES)

Tip:
Pokiaľ vám stačí vedieť aké zviera a v akom čase bolo pred fotopascou, môžete na fotopasci nastaviť 1 - 2 fotky. Ak chcete mať podrobný prehľad o správaní (odkial a kam zviera prešlo a čo robilo) nastavte fotopascu na čo najviac fotiek v sérii alebo do video režimu. 

Expozičný čas

Expozičný čas sa dá nastaviť iba na niektorých fotopasciach. Mal by určovať to, či budú pohybujúce sa zvieratá pred fotopascou rozmazané alebo nie. V praxi však toto nastavenie veľmi nebadať a tak je otázne, ako vo fotopasci vlastne funguje.Väčšinou môžete nastaviť 1/15s, 1/20s alebo 1/30s. Platí pravidlo, že čím kratší expozičný čas, tým bude pohybujúce sa zviera ostrejšie (tj. na fotke fotenej na 1/30s bude ostrejšie ako na fotke fotenej na 1/15s).

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom EXPOSURE TIME)

Príliš dlhý expozičný čas spôsobí, že sú na fotkách rýchlo sa pohybujúce zvieratá pohybovo rozmazané. Fotopasca Wachman Aldo.

Príliš dlhý expozičný čas spôsobí, že sú na fotkách rýchlo sa pohybujúce zvieratá pohybovo rozmazané. Fotopasca Wachman Aldo.

Ak je expozičný čas dostatočne krátky, fotopasca zachytí zviera bez pohybovej neostrosti. Fotopasca OXE Spider 4G.

Ak je expozičný čas dostatočne krátky, fotopasca zachytí zviera bez pohybovej neostrosti. Fotopasca OXE Spider 4G.

Video režim

Vo video režime fotopasca nahráva iba video a zvuk (nahrávanie zvuku sa dá niekedy dokonca vypnúť). Podobne ako vo foto režime, aj tu môžete nastaviť pár ďalších vecí.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom VIDEO alebo VIDEO MODE)

Rozlíšenie videa

Dnes už môžeme aj pri fotopasciach hovoriť o Full HD videu 1920 x 1080 px ako o štandarde. Niektoré modely už dokonca ponúkajú aj 4K video. Aj tu však platí, že sa môže často jednať iba o interpolované rozlíšenie. Kvalitu videa teda neposudzujte len podla rozlíšenia, ktoré je pri fotopasci uvedené…

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom VIDEO RESOLUTION alebo VIDEO QUALITY)

Dĺžka videa

Fotopasce dokážu nahrávať video niekoľko sekúnd až minút. Myslite však na to, že nahrávanie dlhého videa môže najmä v noci značne znížiť výdrž batérii. Najbežnejšia dĺžka videa je 30 sekúnd1 minúta.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom VIDEO LENGTH)

Tip:
Ak chcete zachytiť najlepšie momenty zo správania zvierat, nastavte dĺžku videa aspoň na 1 min. a zvoľte krátky interval 1 - 10 s.

Foto+video režim

V režime foto+video zaznamenáva fotopasca fotky aj video. Počet fotiek a dĺžka videa sa odvíja od predošlých nastavení. Výhodou tohto režimu je to, že získate pri jednom spustení naraz fotky aj video danej udalosti.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom PHOTO+VIDEO, ADVANCED alebo HYBRID)

Pohybový senzor (PIR senzor)

Väčšina fotopascí ponúka aj možnosť nastaviť citlivosť pohybového senzora. Táto hodnota je najčastejšie udávaná v 3 stupňoch: nízka, stredná a vysoká. Niektoré fotopasce okrem toho ponúkajú ešte aj možnosť AUTO. Najbežnejšie je používaná stredná citlivosť pohybového senzora. Fotopasca vtedy spolahlivo zachytáva všetok pohyb a zároveň si zachováva nízky počet falošných spustení.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom PIR SENSITIVITY alebo MOTION SENSOR)

Na pohybový senzor sa viaže aj interval, ktorý sme si opísali hneď v úvode.

Nočný prísvit

Niektoré fotopasce ponúkajú možnosť nastaviť intenzitu nočného prísvitu. Hodnoty bývajú často krát podobné, ako v prípade pohybového senzora. Môžete teda zvoliť slabú, strednú alebo silnú intenzitu nočného prísvitu. Záleží to od toho, v akej vzdialenosti od fotopasce predpokladáte pohyb. Väčšinou však stačí nechať toto nastavenie v automatickom režime.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom IR LED, IR INTENSITY a pod.)

3. Doplnkové nastavenia

Na záver tu máme ešte pár doplnkových nastavení a funkcii, ktoré môžete vo fotopasci nájsť a o ktorých je dobré vedieť:

Heslo

Heslo je niekoľko miestny (4 - 10) číselný kód, ktorý je potrebné zadať pri každej manipulácii s fotopascou. Heslo môžete buď nastaviť a používať, alebo ponechať vypnuté.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom PASSWORD PROTECTION)

Informačný pásik

Informačný pásik sa zobrazuje na spodnej strane fotiek a videí. Obsahuje základné informácie, ako dátum, čas, fázu mesiaca a pod. Na niektorých fotopasciach je možné jeho zobrazovanie vypnúť.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom DATE STRIP, PHOTO STAMP a pod.)

Tip:
Pre získanie čistých záberov bez rušivých prvkov, ponechajte informačný pásik vypnutý. Hodnoty o dátume a čase vzniku záznamu budú stále uložené v EXIFe daného súboru (pravý klik myši na súbor - zobraziť vlastnosti).

Cyklovanie SD karty

Toto nastavenie zabezpečí, že sa vo fotopasci nikdy nezaplní pamäťová karta. Po dosiahnutí limitu sa budú najstaršie zábery automaticky premazávať a nahrádzať novými. Cyklovanie SD karty však má zmysel najmä pri GSM fotopasciach, kde ste sa o záznamoch najprv dozvedeli formou emailu alebo MMS.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom ENDLESS CAPTURE, SD MANAGER a pod.)

Formátovanie SD karty

Po každej výmene pamäťovej karty vo fotopasci je vhodné pamäťovú kartu pre správne fungovanie naformátovať. Vždy sa však uistite, že to robíte až s vymenenou SD kartou, inak by ste prišli o všetky predošlé záznamy.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom FORMAT, FORMAT MEMORY CARD a pod.)

Tip:
Po každej výmene pamäťovej karty ju vo fotopasci nezabudnite naformátovať.

Výrobné nastavenia

Ak by ste náhodou niečo nastavili zle a nevedeli si s tým rady, pomocou tejto funkcie viete fotopascu resetovať späť do výrobných nastavení. Všetky nastavenia sa tak vrátia do stavu, ako keď ste fotopascu vybalili zo škatule.

(v angličtine môže byť táto položka označená slovom RESET, DEFAULT SETTINGS a pod.)

Dúfame, že ste v tomto článku našli všetky potrebné informácie. Prajeme vám veľa pekným záberov z vašich fotopascí!

Chcete vedieť viac o fotopasciach? 🔍

Pripojte sa k nám a buďte prvý, kto sa dozvie o nových tipoch, trikoch a novinkách v oblasti fotopascí. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť, ale pochybujeme, že budete chcieť!

V GearCheckers sme nadšenci prírody s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v používaní fotopascí. Aktuálne ich máme 97 rozmiestnených v teréne a naše rady a tipy sú založené na reálnych skúsenostiach, nie len na marketingových textoch.

Chcem dostávať novinky!

O autoroch

Lukáš Holásek  

Lukáš Holásek

Lukáš pracoval ako terénny mapovateľ a projektový koordinátor so zameraním na konektivitu krajiny a migráciu živočíchov. Momentálne sa venuje najmä fotografovaniu a filmovaniu prírody.

Jakub Mrocek  

Jakub Mrocek

Jakub posledných 15 rokov okrem návykov zvierat spoznával aj svet foto a video techniky a snažil sa posúvať kvalitu záberov. Hobby u neho postupne prerástlo do práce a dnes sa mu venuje naplno.