Produkty
Články

Zverejnené 14.05.2023, Aktualizované 31.05.2023

Veľký Test Sprejov na Medvede: Ktorý je Najlepší?

Veľký TEST sprejov na medvede: Ktorý je najlepší?

Detailne sme porovnali 12 sprejov na medvede - ktoré z nich spĺňajú odporúčané parametre a ktoré by sme, naopak, nechceli mať so sebou pri blízkom stretnutí s medveďom?

So sprejom na medvede máme osobné skúsenosti a vieme že funguje, avšak nie je jedno, aký sprej máte v rukách ak sa na vás rúti rozzúrený medveď. Sami sme chceli vedieť, aké veľké rozdiely sú medzi variantami sprejov dostupných na trhu.  

PoradieSprejMaximálny dostrekDoba striekaniaVeľkosť oblakuRýchlosť výstrekuErgonómiaCelkové hodnotenieOrientačná cena

1.

KKS OC 5000 Mega 400 ml
KKS OC 5000 Mega 400 ml
8,3 m7,6 s2,72 m²5,2 m/s65 %93 %80 € Do e-shopu ›

2.

SABRE FRONTIERSMAN 272 ml
SABRE FRONTIERSMAN 272 ml
8,6 m6,72 s1,96 m²5,6 m/s95 %92 %85 € Do e-shopu ›

3.

MACO STOP Extreme hmla 300 ml
MACO STOP Extreme hmla 300 ml
8,9 m6,96 s1,86 m²5,6 m/s70 %90 %60 € Do e-shopu ›

4.

BearBuster 300ml
BearBuster 300ml
8 m7,4 s1,45 m²5,6 m/s80 %88 %60 € Do e-shopu ›

5.

Syntchem CR Grizzly 300ml
Syntchem CR Grizzly 300ml
7,4 m6,84 s1,91 m²5,1 m/s80 %86 %40 € Do e-shopu ›

6.

Tetrao BEAR SPRAY CR 300 ml
Tetrao BEAR SPRAY CR 300 ml
6,6 m7,2 s2,01 m²4,8 m/s80 %85 %65 € Do e-shopu ›

7.

Tetrao BEAR SPRAY CR 150 ml
Tetrao BEAR SPRAY CR 150 ml
8,6 m3,56 s1,89 m²5,6 m/s90 %81 %43 € Do e-shopu ›

8.

KKS VESK Grizzly 200 ml
KKS VESK Grizzly 200 ml
7 m5,32 s1,65 m²5 m/s90 %80 %65 € Do e-shopu ›

9.

MACO STOP Extreme HMLA 150 ml
MACO STOP Extreme HMLA 150 ml
6,8 m4,28 s2,01 m²4,3 m/s80 %75 %40 € Do e-shopu ›

10.

BearBuster 150ml
BearBuster 150ml
7.9 m3,28 s1,45 m²5,3 m/s90 %75 %40 € Do e-shopu ›

11.

MACO STOP Extreme GÉL 300 ml
MACO STOP Extreme GÉL 300 ml
6,1 m7,44 s0,53 m²4,4 m/s70 %71 %45 € Do e-shopu ›

12.

MACO STOP Extreme GÉL 150 ml
MACO STOP Extreme GÉL 150 ml
6,5 m3,64 s0,39 m²4,7 m/s80 %61 %35 € Do e-shopu ›

Ako sme testovali spreje na medvede?

Základom našej testovacej scény bola 15 m dlhá línia. Na jej začiatku bol v bode 0 rozložený statív, ktorý zabezpečoval, aby bol každý sprej vystriekaný pod rovnakým uhlom a z rovnakého bodu.

Príprava testovacej scény.

Príprava testovacej scény.

Testovaciu scénu sme nahrávali súčasne pomocou 5 kamier. 2 kamery boli namierené z boku - prvá zaberala celú 15 metrovú scénu, vďaka nej sme vedeli analyzovať ako sa správa celý oblak počas striekania spreju. Druhá bočná kamera pokrývala približne prvých 7 metrov, vďaka nej sme detailnejšie videli, ako sa správa účinná látka bezprostredne po vystreknutí cez trysku. Tretia kamera bola v dostatočnej vzdialenosti umiestnená priamo v smere, kam sme spreje striekali, vďaka čomu sme vedeli z priameho čelného pohľadu pozorovať aký veľký oblak účinnej látky jednotlivé spreje vytvorili. Štvrtá kamera bola na statíve z ktorého sme spreje striekali a slúžila na vyhodnotenie toho, aký paprsok sprej vystrekol a ako dobre ho vidno z pohľadu osoby ktorá sprej použije. Poslednou kamerou bol dron, ktorý sa vznášal asi 20 metrov nad testovacou scénou. Vďaka priamemu pohľadu zhora sme vedeli lepšie vyhodnotiť šírku kužela účinnej látky, ktorý sprej vytvorí a ako na neho vplýval vietor. 

Kamera 1 - širší bočný pohľad
Kamera 2 - detailný bočný pohľad
Kamera 3 - priamy predný pohľad
Kamera 4 - pohľad osoby používajúcej sprej
Kamera 5 - priamy horný pohľad

Všetkých 5 kamier sme mali synchronizovaných, vďaka čomu sme si mohli ten istý moment pozrieť z rôznych uhlov pohľadu.

Všetky kamery nahrávali vo vysokom 4K rozlíšení. Pri spracovaní sme ich všetky synchronizovali, vďaka približovaniu a spomaľovaniu záberov sme vedeli podrobne študovať a analyzovať ako fungovali jednotlivé spreje.

Každý sprej na medveďa sme pred použitím mierne pretrepali, aby sme simulovali podmienky pri jeho nosení. Následne sme ho odistili a ráznym stlačením spúšte vystriekali celý jeho obsah na jeden raz. 

Počas testu samozrejme neboli konštantné poveternostné podmienky, preto ani namerané výsledky (najmä maximálny dostrek) nechceme prezentovať ako laboratórne namerané hodnoty. Berieme ich skôr ako orientačné hodnoty a ukážku toho, ako jednotlivé spreje na medveďa fungujú v reálnych podmienkach.

Čo sme hodnotili na každom spreji na medveďa?

Pre každý sprej na medveďa sme hodnotili tieto parametre:

 • Doba účinného striekania
 • Dostrek / dosah spreju na medveďa
 • Veľkosť oblaku účinnej látky
 • Rýchlosť výstreku účinnej látky
 • Ergonómia

Ako dlho vydrží sprej na medveďa striekať

Pri prvom pohľade na väčšinu sprejov na medvede by sa vám mohlo zdať, že vydržia striekať dlho. Napríklad podobne veľké dezodoranty alebo laky na vlasy nám vydržia na týždne každodenného používania. Zdanie však v tomto prípade naozaj klame! Aj najväčšie spreje na medvede vydržia striekať len niekoľko sekúnd - účinná látka je v nádobe pod veľkým tlakom, preto letí von rýchlo a ďaleko. Ale tiež sa rýchlo minie.

Dobu účinného striekania sme určovali na zväčšenom zábere, merali sme čas, počas ktorého zo spreju strieka dostatočné množstvo účinnej látky.

Dobu účinného striekania sme určovali na zväčšenom zábere, merali sme čas, počas ktorého zo spreju strieka dostatočné množstvo účinnej látky.

Prečo je doba striekania dôležitá?

Útok medveďa je vysoko stresujúca situácia. Ak ste už aj podobnú situáciu zažili, pravdepodobne sa vám nepodarí zachovať úplne chladnú hlavu. Je preto veľká šanca, že v prípade útoku sprej na medveďa nepoužijete úplne správne. Ak začnete v strese striekať sprej na približujúceho sa medveďa príliš skoro, môže sa stať, že sa vám sprej minie skôr, ako stihnete medveďa zasiahnuť plnou dávkou účinnej látky. Práve preto je čas, počas ktorého sprej strieka dostatok účinnej látky jedným z hlavných parametrov, ktorý určuje jeho efektivitu. Čím dlhšie je sprej schopný striekať, tým väčšia je šanca, že sa vám medveďa podarí zasiahnuť a zastaviť jeho útok. 

Použitá jednotka v meraní: sekundy (s)
Váha parametru vo výslednom hodnotení: 30 %

Aký je dostrek / dosah spreju na medveďa

Dostrek spreju na medveďa určuje jeho efektívny dosah a je preto jedným z najdôležitejších parametrov. Aby sme eliminovali vplyv vetra na namerané hodnoty, považovali sme v teste za smerodajnú tú vzdialenosť, v ktorej bol oblak účinnej látky v 2. sekunde výstreku. Pre túto hodnotu sme sa rozhodli taktiež preto, že je dôležité, do akej vzdialenosti dostrekne sprej okamžite po stlačení spúšte.

Vzdialenosť maximálneho dostreku sme merali v druhej sekunde striekania  - predtým, ako začal oblak výraznejšie unášať vietor.

Vzdialenosť maximálneho dostreku sme merali v druhej sekunde striekania  - predtým, ako začal oblak výraznejšie unášať vietor.

Prečo je dosah dôležitý?

Asi každému je ihneď jasné, že čím ďalej sprej na medveďa dostrekne, tým lepšie - medveďa si jednoducho udržíte ďalej od tela. Vďaka tomu získate viac času na presnejší zásah a nezažijete stret s medveďom z bezprostrednej vzdialenosti.

Použitá jednotka v meraní: metre (m)
Váha parametru vo výslednom hodnotení: 25 %

Veľkosť oblaku účinnej látky

Veľkosť oblaku účinnej látky sme hodnotili na základe priemeru kruhu, ktorý z aerosolu vznikol v 1. sekunde výstreku. Z priemeru sme následne odvodili obsah kruhu. Zjednodušene sa dá povedať, že sa jedná o metriku, ktorá popisuje aký veľký obranný štít sprej vytvorí medzi človekom a medveďom. 

Veľkosť oblaku účinnej látky sme vyhodnocovali v prvej sekunde striekania. Hodnotili sme priemer a obsah kruhu pri čelnom pohľade na oblak účinnej látky.

Veľkosť oblaku účinnej látky sme vyhodnocovali v prvej sekunde striekania. Hodnotili sme priemer a obsah kruhu pri čelnom pohľade na oblak účinnej látky.

Prečo je veľkosť oblaku účinnej látky dôležitá?

Ako sme povedali v úvode - útok medveďa je stresujúca situácia. Preto je dôležité aj to, aký veľký oblak aerosolu účinnej látky dokáže sprej vytvoriť. V strese totiž nemusíte namieriť úplne presne, väčší oblak vám teda dáva vyššiu šancu na zásah medveďa.

Použitá jednotka v meraní: priemer kruhu v centimetroch (cm), obsah plochy v metroch štvorcových (m²)
Váha parametru vo výslednom hodnotení: 20 %

Rýchlosť výstreku účinnej látky

Rýchlosť výstreku účinnej látky sme merali v bode, ktorý dosiahol oblak aerosolu v 1. sekunde výstreku. Túto hodnotu sme vyjadrili v metroch za sekundu. Samozrejme, vystreknutá účinná látka má najvyššiu rýchlosť ihneď po opustení trysky a postupne kvôli odporu vzduchu spomaľuje. Pre niektoré spreje sa dokonca udáva úsťová rýchlosť viac ako 100 km/h (čo je približne 4 - 5x viac ako sme namerali my, kvôli postupnému spomaľovaniu). Tým, že sme merali prvú sekundu letu sme sa snažili získať presnejšiu predstavu o tom, ako rýchlo sa obranný oblak dostane k útočiacemu medveďovi

Rýchlosť výstreku sme vyhodnocovali v prvej sekunde letu účinnej látky.

Rýchlosť výstreku sme vyhodnocovali v prvej sekunde letu účinnej látky.

Prečo je rýchlosť výstreku dôležitá?

Rýchlosť výstreku aerosolu má význam hneď z viacerých dôvodov:

Tým prvým je kinetická energia, ktorú oblak získava vďaka tomu, akou rýchlosťou opustí trysku spreja. Čím vyššia je táto rýchlosť, tým väčšia je kinetická energia účinnej látky a o to menej je ovplyvnená poryvmi vetra. 

Druhým dôvodom je potreba používateľa dostať účinnú látku do potrebnej (efektívnej) vzdialenosti za čo najkratší čas. Čím rýchlejšie oblak aerosolu letí, tým rýchlejšie sa účinná látka dostáva na potrebnú vzdialenosť.

Použitá jednotka v meraní: metre za sekundu (m/s)
Váha parametru vo výslednom hodnotení: 10 %

Ergonómia

Na záver sme hodnotili praktickosť nosenia a použitia každého spreja. Nejedná sa síce o aspekt, ktorý by ovplyvňoval fyzikálne vlastnosti a efektivitu sprejov na medvede, z komplexného hľadiska však považujeme za dôležitú z viacerých dôvodov aj túto vec.

Niektoré spreje sú síce účinné, no ich nosenie je nepraktické.

Niektoré spreje sú síce účinné, no ich nosenie je nepraktické.

Prečo je celková ergonómia spreju na medvede dôležitá?

Aj ten najlepší sprej na medvede vám je k ničomu, ak ho nemáte v prípade potreby okamžite poruke - preto sme sa pozreli aj na to, či sa ku každému spreju dá zohnať aj puzdro na jeho správne nosenie. Ďalej sme hodnotili celkovú veľkosť kanistra v pomere k jeho objemu. Niektoré spreje sú totiž vzhľadom na svoj objem pomerne veľké a tým pádom menej praktické pri nosení - jednoducho viac zavadzajú. 

Pri nosení sme hodnotili aj to, ako je riešená rukoväť a bezpečnostná poistka. Teda to, či je sprej náchylný na zachytávanie sa o vybavenie alebo konáre, ale aj na náhodné odistenie. Tieto dve veci sú dôležité aj z pohľadu priameho použitia spreju - hodnotili sme to, ako sa sprej odisťuje a či sa dá po odistení opäť bezpečne zaistiť. 

Ďalej sme hodnotili ako dobre je vidieť účinnú látku letiacu vzduchom, pretože sa v strese počas útoku medveďa môže stať, že ak dobre nevidíte kam striekate, nezasiahnete útočiacu šelmu a sprej nebude fungovať. Ak mali spreje malé vychytávky ako napríklad fosforeskujúcu poistku uľahčujúcu odistenie za šera a po tme, rovnako sme to zhodnotili v tomto parametri.  

Použitá jednotka v meraní: percento (%)
Váha parametru vo výslednom hodnotení: 15 %

Čo znamená ak sme namerali iné hodnoty ako uvádzajú výrobcovia?

Pri väčšine sprejov sa uvádza napríklad ich dostrek, ktorý sa často pohybuje okolo 10 metrov, v niektorých prípadoch aj viac. To že v našom teste žiadny sprej taký ďaleký dosah nemal, nemusí nutne znamenať, že výrobcovia klamú. Ak by sme striekali spreje v uzavretom priestore a merali kam až dopadnú jednotlivé častice po dlhej dobe, veríme že by mnohé prekonali hodnotu 10 metrov. 

To isté platí aj pre niektoré ďalšie hodnoty - ak sprej ešte syčí a vychádzajú z neho posledné zvyšky obsahu, dalo by sa povedať že stále strieka (a vydržal preto výrazne dlhšie) - či by však tieto posledné zvyšky odrazili útok medveďa, máme pochybnosti. Preto sme stopky zastavili, keď prestalo z trysky striekať dostatočné množstvo účinnej látky.

V celom teste sme sa snažili nastaviť merania a parametre tak, aby čo najviac odpovedali použitiu spreju v praxi. Netvrdíme však, že sme vykonali laboratórny test a namerané hodnoty považujeme skôr za informatívne. Ich cieľom je možnosť porovnať si spreje medzi sebou.

Čo sa do nášho hodnotenia nedostalo?

Možno ste si všimli, že sme nehovorili o obsahu účinných látok - najmä kapsaicínu. Je to preto, že zistenie presných hodnôt si vyžaduje finančne nákladný laboratórny rozbor. A keďže sa v tomto smere môžeme spoliehať iba na tvrdenia výrobcov a predajcov, radšej sme tento parameter do testu nezaradili. Ich marketingová motivácia je určite veľká a ako sa hovorí, papier znesie veľa.

Okrem toho sa v sprejoch používajú rôzne typy účinných látok - medzi hlavné patria OC (Oleoresin Capsicum), CR (Dibenzo-Oxazepin), CS (orthochlórbenzalmalotrinil) a CP (8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide-Capsaicin). Každá z nich je však inak účinná, napríklad CR je svojim účinkom výrazne silnejšia ako OC, rozdiel môže byť niekoľko násobný.

V zahraničí je bežné vyjadrovať silu v % MC (Major Capsaicinoids) čo je kombinovaná metrika všetkých hlavných kapsaicinoidov. V USA dokonca existujú normy na maximálnu koncentráciu účinných látok vyjadrenú práve v  % MC, pričom táto nemôže presiahnuť v prípade sprejov na medvede hodnotu 2%. Zistili, že takáto koncentrácia bohato stačí na odvrátenie útoku medveďa, ale zároveň nie je príliš nebezpečná (nespôsobuje trvalé následky) pri náhodnom vystreknutí na človeka a podobne. 

Aby toho nebolo málo, miera účinnosti spreja sa tiež niekedy uvádza v jednotkách pálivosti - Scoville Heat Units (SHU). 

Keďže táto problematika prevyšuje naše poznatky z chémie, rozhodli sme sa ju nateraz nevyhodnocovať ako parameter, lebo si uvedomujeme, že by sme tým mohli do témy vniesť viac chaosu ako poznania. Zároveň sme ale začali pracovať s pomocou odborníka na chémiu na hlbšom pochopení účinkov jednotlivých zložiek pálivých zmesí v sprejoch na medvede. Budeme sa tomu venovať v samostatnom článku a časom skúsime aj tento test rozšíriť o hodnotenie zloženia jednotlivých sprejov.

Z vlastnej skúsenosti však napríklad môžeme potvrdiť, že na odvrátenie útoku medveďa postačuje 2 % obsah hlavných kapsaicinoidov (MC), ktorý je použitý v obranných sprejoch na medvede od spoločnosti SABRE.

Najlepší sprej na medvede - Výsledky testu

Na zastavenie útoku medveďa sú vhodné spreje s väčším objemom 272 - 400 ml, ktoré vydržia striekať účinnú látku dostatočne dlhú dobu (6,8 - 7,6 s) a majú dostatočný dostrek (6,1 - 8,3 m). Namerané rozdiely sa vám možno zdajú zanedbateľné, no pri útoku medveďa môže byť rozhodujúca každá sekunda, preto výber spreju na medvede rozhodne nepodceňujte.

KKS OC 5000 Mega 400 ml

KKS OC 5000 Mega
400 ml

400 ml | 8,3 m | 7,6 s | 2,72 m²

Naše hodnotenie: 93%

80€

Orientačná cena

SABRE FRONTIERSMAN 272 ml

SABRE
FRONTIERSMAN 272 ml

272 ml | 8,6 m | 6,72 s | 1,96 m²

Naše hodnotenie: 92%

85€

Orientačná cena

MACO STOP Extreme hmla 300 ml

MACO STOP Extreme
hmla 300 ml

300 ml | 8,9 m | 6,96 s | 1,86 m²

Naše hodnotenie: 90%

60€

Orientačná cena

Obranné spreje proti menším zvieratám

Z výsledkov testu je zrejmé, že spreje na medvede s obsahom 150 - 200 ml majú pomerne krátku dobu striekania účinnej látky (3,5 - 5,3 s), kvôli čomu nie sú na zastavenie útoku medveďa vhodné - hodia sa skôr v prípade útoku psa alebo človeka.

Tetrao BEAR SPRAY CR 150 ml

Tetrao BEAR SPRAY
CR 150 ml

150 ml | 8,6 m | 3,56 s | 1,89 m²

Naše hodnotenie: 81%

43€

Orientačná cena

KKS VESK Grizzly 200 ml

KKS VESK Grizzly
200 ml

200 ml | 7 m | 5,32 s | 1,65 m²

Naše hodnotenie: 80%

65€

Orientačná cena

MACO STOP Extreme HMLA 150 ml

MACO STOP Extreme
HMLA 150 ml

150 ml | 6,8 m | 4,28 s | 2,01 m²

Naše hodnotenie: 75%

40€

Orientačná cena

Gélový vs. aerosolový sprej na medvede

V teste sme použili aj sprej na medvede s gélovým zložením - MACO STOP Extreme GÉL 150 ml a MACO STOP Extreme GÉL 300 ml. Pri tomto type zloženia predajca tvrdí, že je pri použití gélová konzistencia odolná voči vetru a jeho ovplyvňovaniu dráhy účinnej látky. Ako ste mohli v teste vidieť, gélový sprej na medvede bol vetrom tiež ovplyvňovaný, aj keď o trochu menej, ako tie aerosolové. Keďže má však gélový sprej na medvede výrazne  užší rozptyl účinnej látky, vyžaduje si jeho použitie skutočne presný zásah, čo nemusí byť v strese pri útoku možné.

Aerosólový sprej vytvára väčší oblak, ľahšie s ním zasiahnete útočiaceho medveďa. 

Aerosólový sprej vytvára väčší oblak, ľahšie s ním zasiahnete útočiaceho medveďa. 

Porovnanie dráhy letu účinnej látky medzi aerosolovým sprejom (hore) a gélovým sprejom na medvede (dole).

Porovnanie dráhy letu účinnej látky medzi aerosolovým sprejom (hore) a gélovým sprejom na medvede (dole).

Gélové spreje preto vnímame ako špecifický typ obranných sprejov, ktoré sa hodia do menej bežných podmienok - silný vietor, skúsený človek ktorý nespanikári pri útoku medveďa (ak taký existuje...) prípadne na odrazenie útočníka v interiéri, kde by aerosólový sprej zasiahol aj iné osoby a podobne. Ak by sme však mali napríklad poslať našich rodičov s niektorým sprejom do lesa na hríby, určite by sme im odporučili skôr aerosólový, ako gélový obranný sprej. 

Ktorý sprej na medvede osobne odporúčame? 

Do miest so zvýšeným výskytom medveďov so sebou my osobne nosíme sprej na medvede SABRE FRONTIERSMAN - odporúčame ho aj vám. Prečo práve tento sprej na medvede?

 • pomohol nám zastaviť útok vodiacej medvedice (osobná skúsenosť)
 • spoločnosť SABRE má dlhoročnú tradíciu a skúsenosti vo výrobe obranných sprejov
 • sprej je navrhnutý a vyrobený v USA, kde majú s medveďmi bohaté skúsenosti
 • sprej má výborný dostrek, výdrž a koncentráciu účinných látok
 • vďaka oranžovému farbivu je počas použitia oblak aerosolu dobre viditeľný
 • poistka je fosforeskujúca, sprej teda ľahko nájdete aj v tme
 • vzhľadom na objem spreju má kanister kompaktné rozmery
 • k spreju je dostupné puzdro na nosenie
 • sprej má výbornú ergonómiu
SABRE FRONTIERSMAN 272 ml

SABRE
FRONTIERSMAN 272 ml

272 ml | 8,6 m | 6,72 s | 1,96 m²

Naše hodnotenie: 92%

85€

Orientačná cena

Celkovo však platí, že na odrazenie útoku medveďa je podľa odporúčaní potrebný sprej s obsahom aspoň 225 g, mal by obsahovať 1 - 2 % kapsaicínu (% MC) a mať dostrek minimálne 7,5 m po dobu 6 sekúnd. Tieto parametre spĺňajú viaceré spreje s objemom okolo 300 - 400 ml, ktoré sme vyskúšali (pre detaily si pozrite výsledky nášho testu) a mali by dobre fungovať v prípade útoku medveďa. 

KKS OC 5000 Mega 400 ml

KKS OC 5000 Mega
400 ml

400 ml | 8,3 m | 7,6 s | 2,72 m²

Naše hodnotenie: 93%

80€

Orientačná cena

SABRE FRONTIERSMAN 272 ml

SABRE
FRONTIERSMAN 272 ml

272 ml | 8,6 m | 6,72 s | 1,96 m²

Naše hodnotenie: 92%

85€

Orientačná cena

MACO STOP Extreme hmla 300 ml

MACO STOP Extreme
hmla 300 ml

300 ml | 8,9 m | 6,96 s | 1,86 m²

Naše hodnotenie: 90%

60€

Orientačná cena

BearBuster 300ml

BearBuster
300ml

300 ml | 8 m | 7,4 s | 1,45 m²

Naše hodnotenie: 88%

60€

Orientačná cena

O autoroch

Lukáš Holásek  

Lukáš Holásek

Lukáš pracoval ako terénny mapovateľ a projektový koordinátor so zameraním na konektivitu krajiny a migráciu živočíchov. Momentálne sa venuje najmä fotografovaniu a filmovaniu prírody.

Jakub Mrocek  

Jakub Mrocek

Jakub posledných 15 rokov okrem návykov zvierat spoznával aj svet foto a video techniky a snažil sa posúvať kvalitu záberov. Hobby u neho postupne prerástlo do práce a dnes sa mu venuje naplno.